A www.lorincze-hhalom.hu oldal a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmaz, melyet a honlap használatával Ön tudomásul vesz.

Lőrincze Lajos Általános Iskola

Hegyeshalom

Elérhetőségek

OM azonosító: 030647

Igazgató:
Tel:
96/568020

Iskola:
Tel:
96/220-100

E-mail:
lorincze.iskola@gmail.com

Web:
http://www.lorinczehhalom.hu

Versenyképes Tudásért Alapítvány

A Lőrincze Lajos Általános Iskola Hegyeshalom Alapítványa a VERSENYKÉPES TUDÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

adószám: 19112233-1-08

Kérjük támogassa adója 1 %-ával az iskolánkat!

Ökoprogramok

Fenntarthatóságra nevelés intézményi munkaterv

2020/21 tanév

1. Egészségfejlesztés, egészséges táplálkozás osztályszinten

 

Ideje Felelős Megvalósítás kerete
2020. 10. 5-9. osztályfőnökök/technika szakos pedagógusok  technika vagy osztályfőnöki órán gyümölcs- és zöldségsaláta készítése, kóstolása, elméleti ismeretek bővítése
2021. 04. 26-30. osztályfőnökök/technika szakos pedagógusok

2. Európai Hulladékcsökkentési hét akciójában részvétel

Nevezés a hulladékcsökkentési hétre (az akciónk elfogadásra került): 2020. 11. 21-29.

Felelős: intézményvezető, pedagógiai munkaközösségvezető

Feladat: Hogyan csökkenthetjük a hulladékok mennyiségét?

Megvalósítás: 5-8. évf., osztálykeretben ötletek gyűjtése

Jutalmazás: gyümölcsök, tejtermékek

3. Te szedd! országos akcióban részvétel

Nevezés: a helyi Polgárőrséggel együttműködve

Felelős: intézményvezető, munkaközösségvezetők

Feladat: alsósok az iskola környékét, a település utcáit felsősök a lakott területen kívül eső, út melletti területeket takarítják.

Megvalósítás ideje: az országos felhívás szerint

Jutalmazás: osztályfőnöki dicséret a legszorgalmasabbaknak

4. Tisztasági verseny az iskolában

Résztvevők: alsós és felsős osztályok

Felelős: intézményvezető és munkaközösségvezetők

Feladat: saját osztályok tisztántartása

Megvalósítás ideje: a tanév során folyamatos

Jutalmazás: gyümölcs-, tejtermék jutalmak

5. Komposztálás és szelektív hulladékgyűjtésre ösztönzés

Résztvevők: 1-8. évfolyam tanulói

Felelős: környezet-, természetismeret, valamennyi természettudományos tantárgy oktatója és az osztályfőnökök

Feladat: a tanulók figyelmének felhívása a komposztálásra, szelektív gyűjtésre ismereti és gyakorlati megvalósítás szintjén

Megvalósítás ideje: a tanév során folyamatos

Jutalmazás: szaktanári dicséretek

6. Papírgyűjtés

Résztvevők: 1-8. évfolyam tanulói és a szülők Felelős: DÖK-támogató pedagógus

Feladat: osztályonként a lehető legtöbb hulladékpapír gyűjtése, kötegelése, leadása

Megvalósítás ideje: tanévenként két alkalom/szeptember-október, május-június

Jutalmazás: osztálykirándulások anyagi támogatása, osztályfőnöki dicséretek

7. Környezeti nevelés, projektnapok (Víz-, Föld-, Madarak és fák napja)

Megemlékezés műsorának megtekintése (iskola által készített) a nevezetes napon felvételről.

Víz-, Föld-, Madarak és fák napja projektnapok

Résztvevők köre: általános iskola 1-8. évfolyam tanulói, osztályfőnökök, szaktanárok

Időkeret: 3 tanítási nap

Helyszín: az iskola területe (tantermek, tornaterem, iskolaudvar, focipálya), a programtól függően külső helyszínek (Stettni tó, Kavicsbánya, szennyvíztelep, malom)

Szükséges tárgyi források: rajzeszközök (papírlapok, karton, krepp-papír, színes lapok, olló, ragasztó), lap-top, projektor, interaktív tábla, kísérleti eszközök, mikroszkóp, fényképezőgép, sportszerek, kerékpár, feladatoktól függően.

Szükséges humán erőforrás: osztályfőnökök, szaktanárok

Projektek célja:

• a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása

• produktum (játék, fotó, jelenet, bemutató, plakát stb…)

• ismeretszerzés

• a tanulók ismerjék fel a leggyakoribb környezetkárosító hatásokat és annak következményeit

• váljon számukra értékké a környezet és annak védelme

Kompetenciák fejlesztése:

• együttműködés

• elfogadás • kreativitás • természettudományi kompetencia • kommunikációs készség • esztétikai érzék • állóképesség • versenyszellem • önálló tanulás

Tantárgyi kapcsolódás: földrajz, biológia, fizika, kémia, természetismeret, magyar, ének, rajz, technika, testnevelés, informatika

Megelőző feladatok a pedagógusok részére:

• tájékozódás az interneten, a szakirodalomban

• szórólapok, prospektusok gyűjtése

• külső előadók keresése, felkérése

Programok: (az előző tanév elégedettségi mutatóit figyelembe véve állítani össze)

• környezetvédelmi témák feldolgozása csoport munkában

• tanulói kiselőadások

• plakátkészítés

• kísérletek

• ismeretszerző szöveg feldolgozása

• totó kitöltése

• vetélkedő: Ki mit tud?

• oktatófilm

• drámajáték

• tanulói alkotások készítése: mese, vers, novellaírás, illusztrációk, rajzok, makettek hulladékból

• akadálypálya

• külső előadók: erőművekről és a szelektív hulladékgyűjtésről szakember, tűzoltóság

• sportfoglalkozás

• külső helyszínek felkeresése (szennyvíztelep, vízi erőmű, Futura, Stettni, Bánya)

• kerékpártúra

• papírgyűjtés, tejes dobozok és pet palackok gyűjtése

• szemétszedés

• külső szervezésű programokhoz kapcsolódás, csatlakozás

Elvárt eredmények:

• érdeklődés felkeltése a környezetvédelem iránt

• ismeretek bővítése az életkori sajátosságoknak megfelelően

• együttműködés a pedagógusok és a pedagógusok és tanulók között

• csoporttapasztalatok szerzése

• szokásrendszer kialakítása

Kockázat : rossz idő esetén tantermi illetve tornatermi programok megvalósítása