A www.lorincze-hhalom.hu oldal a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmaz, melyet a honlap használatával Ön tudomásul vesz.

Lőrincze Lajos Általános Iskola

Hegyeshalom

Elérhetőségek

OM azonosító: 030647

Igazgató:
Tel:
96/568020

Iskola:
Tel:
96/220-100

E-mail:
lorincze.iskola@gmail.com

Web:
http://www.lorinczehhalom.hu

Versenyképes Tudásért Alapítvány

A Lőrincze Lajos Általános Iskola Hegyeshalom Alapítványa a VERSENYKÉPES TUDÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

adószám: 19112233-1-08

Kérjük támogassa adója 1 %-ával az iskolánkat!

Tájékoztató az új munkarendről

Tisztelt Szülő!

 

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatában foglaltak alapján, azaz a koronavírus miatt a köznevelési intézményekben új munkarend bevezetésére tekintettel, kifejezetten kérem, hogy gyermeke 2020. március 16-án, hétfőn már ne jelenjen meg az köznevelési intézményben.

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos az intézmény oktatási célú látogatása, tanítás nem lesz. A rendkívüli intézkedés végrehajtása érdekében kérem együttműködését a gyermek felügyeletének megszervezésében mindannyiunk, de elsősorban a ránk bízott tanulók biztonsága érdekében.

A tantermen kívüli tanulással és további lényeges információkkal kapcsolatban a közeljövőben tájékoztatást nyújtok.

 

Tisztelettel: Nusserné Bedő Gyöngyi igazgató.

2020. március 15.

 

Közzétételi lista (229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet):

1. Az iskolánkba az első évfolyamra történő beiratkozás a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal közleménye szerint történik..

Egyéb évfolyamokra, a Hegyeshalom körzethatárában tartózkodási engedéllyel rendelkező tanulók beíratása, a szülőkkel történő előzetes egyeztetés alapján valósul meg.

2. Az intézményünk a tanulókra díjfizetési kötelezettséget nem állapít meg (kivétel:szándékos rongálás esetén kártérítés ld. Házirend).

3. Az iskola nyitva tartása: 7 - 16.30 óra, az aktuális tanév eseményterve a honlapon Tanév rendje cím alatt olvasható.

4. Az iskola dokumentumai (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend) a honlap Dokumentumok cím alatt tekinthető meg..

5. Az alkalmazottak felsorolása a honlap, Munkatársaink menü alatt követhető.

6. Az országos mérés iskolai eredményei szintén megtalálhatók az Országos kompetenciamérés menü alatt.

7. Ha egy tanuló év végén legfeljebb 3 tárgyból elégtelen minősítést kap, úgy javítóvizsgát tehet. Június 15-ig a javítóvizsga témaköreit kiadjuk a tanulóknak. Évismétlésre kötelezett tanulók aránya átlagosan 0,5 %, a lemorzsolódás mutatója 15-16 %.. 

8. A tanórán kívüli foglalkozásokat a pedagógusok kezdeményezik, és indítják 14 fő jelentkező esetén. Szülők, tanulók is jelezhetik igényüket az iskolában jelenleg nem indított foglalkozásra (14 fő érdeklődő szükséges).

9. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a Pedagógiai Program és a Házirend tartalmazza.

10. Az osztályok felsorolása az Osztályok cím alatt olvasható.

11. Jelentősebb rendezvények, szabadidős foglalkozások: a Tanév menü Tanév rendje cím alatt található.

 

Továbbtanulási mutatók

 
Gimnázium
Szakközépiskola/szakgimnázium
Szakiskola/szakközépiskola
I. helyre
2013/14
4 % 88 % 8 % 96 %
2014/15
15 % 60 % 25 % 75 %
2015/16
23 % 37 % 40 % 80 %
2016/17
25% 31% 44% 72%
2017/18
20 % 32 % 48 % 80 %
2018/19
26 % 35 % 39 % 52 %

 

 

Az Országos kompetenciamérés eredményei

2013

szövegértés 6.

Képességeloszlás
Átlagerdemények
matematika 6. Képességeloszlás
Átlagerdemények
szövegértés 8. Képességeloszlás
Átlagerdemények
matematika 8. Képességeloszlás
Átlagerdemények

2014

szövegértés 6, Képességeloszlás
Átlagerdemények
matematika 6. Képességeloszlás
Átlagerdemények
szövegértés 8. Képességeloszlás
Átlagerdemények
matematika 8. Képességeloszlás
Átlagerdemények

2015

szövegértés 6. Képességeloszlás
Átlagerdemények
matematika 6. Képességeloszlás
Átlagerdemények
szövegértés 8. Képességeloszlás
Átlagerdemények
matematika 8. Képességeloszlás
Átlagerdemények

2016

szövegértés 6. Képességeloszlás
Átlagerdemények
matematika 6. Képességeloszlás
Átlagerdemények
szövegértés 8. Képességeloszlás
Átlagerdemények
matematika 8. Képességeloszlás
Átlagerdemények

2017

szövegértés 6. Képességeloszlás
Átlagerdemények
matematika 6. Képességeloszlás
Átlagerdemények
szövegértés 8. Képességeloszlás
Átlagerdemények
matematika 8. Képességeloszlás
Átlagerdemények

2018

szövegértés 6. Képességeloszlás
Átlagerdemények
matematika 6. Képességeloszlás
Átlagerdemények
szövegértés 8. Képességeloszlás
Átlagerdemények
matematika 8. Képességeloszlás
Átlagerdemények

Idegen nyelvi mérés – német nyelv

 

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli forrásból adaptált szövegek. A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.

Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési készségeinek írásbeli mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1‐es, 8. évfolyamon a KER szerinti A2‐es nyelvi szintet méri. Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő feladatokból.

A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%‐át kell elérniük.

Az elért eredmények osztálybontásban:

 

6.a

6.b

8.a

8.b

2016/17

63,8%

82,5%

73%

60%

2017/18

74,6%

57,5%

69,4%

 

2018/19

83,3 %

74,6 %

62 %